Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA) Cambridge Medical

1. USŁUGODAWCA

Serwis internetowy FIZJOTERAPIK, dostępny pod adresem https://fizjoterapik.pl/ jest prowadzony przez:

FIZJOTERAPIK Hubert Jankowski

adresem ul. Kolegialna 47, 09-402 Płock, pod nr NIP 7743262988, nr REGON 389808433.

2. PUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:

882 903 754

3. JĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

4. ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane
za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku
niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

5. WARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
• aktywne konto e-mail,
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

6.PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane
są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://fizjoterapik.pl/polityka-prywatnosci

7.INNE REGULAMINY I POLITYKI

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług
zastosowanie mają również:
• Regulamin newslettera – https://fizjoterapik.pl/regulamin-newsletter
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.